Om oss

Husøyvågen havn ligger på Husøya 6483 Ona,

i Sandøy kommune. Møre og Romsdal

Havna ble gravd ut av en våg, som vart tørrlagt på fjære sjø.

Mange hadde lenge gått med tanken om å lage en småbåthavn i vågen. Da det var ikke så mange trygge plasser som en kunne fortøye båtene den gangen.

Etter mange runder på forskjellige offentlige kontorer kom klarsignalet.

Entreprenør Småge fra Aukra, kom på synfaring.

Ha regnet på det, og kom med en pris som vi kunne akseptere.

Han demte opp vågen, så den ble tørrlagt og så begynte gravingen og sprengingen. Masse ble bortkjørt. Annen masse med store stener ble tilkjørt, og etter noen måneder så var havnebasenget ferdig.

Flytebrygger ble kjøpt brukt fra Godøya. Disse ble modifisert og vi fikk lagt ut 45 plasser. De fleste plassene er opptatt, men det er noen få som er ledige og til salgs. Det avholdes dugnad jevnlig i løpet av året. Det er stor dugnadsvilje, og de som ikke kan komme på dugnad betaler et fast beløp.

Copyright © All Rights Reserved